Några bilder från Asymetrica

Här kan du se våra lokaler och några av våra hyresgäster.